TSC96x和TSC98x系列NFC
TSC96xx/TSC98xx系列读卡芯片是13.56MHz下的非接触式读卡机专用芯片,支持协议:ISO14443A协议、ISO14443B协议、ISO15693协议、ISO18092协议、Felica协议。
芯片内部高度集成模拟调制解调电路,只需要少量的外围电路就可以工作,支持6种微处理接口,数字电路具有TTL、CMOS两种电压模式。
芯片内部将数字、模拟、发射这三部分供电独立设计,减少相互干扰使系统稳定性能更好。
序号 芯片型号 封装 兼容型号 支持协议
1 TSC1701 SOP20 FM1701 ISO14443 TypeA
2 TSC9602SL SOP24 FM1702SL ISO14443 TypeA
3 TSC9605 SOP32 RC500/FM1702N ISO14443 TypeA
4 TSC9601 SOP32 RC531/FM1725 ISO14443 TypeA+B (FeliCa)
5 TSC9604 SOP32 RC400 ISO15693 (ICODE EPC UID)
6 TSC9622 SOP32 RC632/FM1722 ISO14443 TypeA+B (FeliCa)
ISO15693 (ICODE EPC UID)
7 TSC9820 QFN32 CV520/FM17520 ISO14443 TypeA
8 TSC9822 QFN32 RC522/FM17522 ISO14443 TypeA
9 TSC9823 QFN32 RC523 ISO14443 TypeA+B (FeliCa)
10 TSC9812 QFN32 PN512/FM17550 ISO14443 TypeA+B (FeliCa)
ISO18092 P2P
11 TSC9883 QFN32 RC663 ISO14443 TypeA+B (FeliCa)
ISO15693 (ICODE EPC UID)
ISO18092 P2P
1 TSC9560 QFN68/76 ISO14443 TypeA+B
ISO15693 (ICODE EPC UID)
ISO18092 P2P
2 TSC031 LQFP48/64 ISO14443 TypeA+B
ISO18092 P2P